پرسش هاي متداول
کلمات کليدي    
مطلبنمايش
ساختار و مواد آزمون تلك (TELC) نمايش
مهلت ثبت نام اينترنتي به پايان رسيده است. آيا امكان تمديد مهلت وجود دارد؟ نمايش
ظرفيت شهر انتخابي تكميل شده است. آيا امكان افزايش ظرفيت وجود دارد؟ نمايش
آزمون TELC چيست و چه كاربردي دارد؟ نمايش
محل برگزاري و برنامه زماني اولين آزمون تلك (TELC) نمايشCopyright © 2019 noet.ir, All right reserved