ظرفيت شهر انتخابي تكميل شده است. آيا امكان افزايش ظرفيت وجود دارد؟  

خیر؛ با توجه به اینکه برگزاری آزمون دارای شرایط خاصی(سیستم صوتی و ..) است، توسعه سالن برگزاری آزمون یا افزایش صندلی نیز تابع ضوابط کنترلی و کیفی مربوطه است؛ به همین دلیل در صورت تکمیل ظرفیت، امکان افزایش ظرفیت وجود ندارد. از این رو خواهشمند است از مراجعه حضوری به سازمان خودداری کنید.
 

Copyright © 2019 noet.ir, All right reserved